zał. do uchwały z 29.11.2004r. – TEKST JEDNOLITY – uwzględniający zm. z 29.11.2004r.

S T A T U T

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Powrót na górę